dimecres, 4 de juny de 2008

L'ARBRE DE LA POESIA

A partir d'una idea que en va donar Mª Dolors, bibliotecaria de Cocentaina, i responsable del bloc "poesia infantil i juvenil" del que ja hem parlat vàries vegades, nosaltres hem fet aquest arbre de la poesia.
Els nens han escrit una poesia en una fulla de colors. Hem deixat que la poesia fora copiada, inventada, que fora un cal·ligrama, un acròstic... llibertat absoluta, amb tal d'anar fent que l'arbre s'anara emplenant de fulles carregades de poesia. Es tracta d'un arbre molt especial que la majoria dels alumnes del segon cicle han ajudat a crèixer. I no ha estat casualitat que l'arbre arribara a tindre tantes fulles, els alumnes s'han engrescat molt.

>